Intro til programmering

Å programmere er en måte å fortelle en maskin hva den skal gjøre. Her skal du lære programmering.

Om Boosten

  • Videoer
    100
  • Lengde
    3t 26min
  • Nivå
    4. - 7. klasse

Beskrivelse

Videoer

Hva er programmering?
1
:
Hva er programmering?
1:43
Hvordan programmerer man?
2
:
Hvordan programmerer man?
1:19
Intro til Scratch, del 1
3
:
Intro til Scratch, del 1
1:22
Intro til Scratch, del 2
4
:
Intro til Scratch, del 2
1:30
Lage en trekant i Scratch
5
:
Lage en trekant i Scratch
1:52
Lage en stjerne i Scratch
6
:
Lage en stjerne i Scratch
2:55
Hva er en algoritme?
7
:
Hva er en algoritme?
1:55
Hva er algoritmisk tenkning?
8
:
Hva er algoritmisk tenkning?
2:01
Hva er variabler?
9
:
Hva er variabler?
1:13
Variabler i Scratch
10
:
Variabler i Scratch
1:56
Hvorfor trenger vi variabler?
11
:
Hvorfor trenger vi variabler?
1:29
Variabler som tall
12
:
Variabler som tall
2:28
Bytte verdien til en variabel
13
:
Bytte verdien til en variabel
1:48
Bruke kode for å endre variabler
14
:
Bruke kode for å endre variabler
1:57
Hva er vilkår?
15
:
Hva er vilkår?
1:27
Hvorfor trenger vi vilkår?
16
:
Hvorfor trenger vi vilkår?
2:01
Eksempel på vilkår 1
17
:
Eksempel på vilkår 1
2:01
Sant eller usant
18
:
Sant eller usant
1:46
Logiske operatorer
19
:
Logiske operatorer
1:49
Eksempel på vilkår 2
20
:
Eksempel på vilkår 2
2:21
Eksempel på vilkår 3
21
:
Eksempel på vilkår 3
1:59
Introduksjon til løkker
22
:
Introduksjon til løkker
1:31
Hvordan man bruker løkker
23
:
Hvordan man bruker løkker
1:14
Eksempel på løkker 1
24
:
Eksempel på løkker 1
2:15
Hvorfor trenger vi løkker?
25
:
Hvorfor trenger vi løkker?
1:52
Eksempel på løkker 2
26
:
Eksempel på løkker 2
2:20
Tips og triks 1
27
:
Tips og triks 1
2:26
Tips og triks 2
28
:
Tips og triks 2
1:23
Tips og triks 3
29
:
Tips og triks 3
1:50
Koordinatsystemer
30
:
Koordinatsystemer
Hva er et koordinatsystem?
30
:
Hva er et koordinatsystem?
3:00
Mer om koordinatsystemer
31
:
Mer om koordinatsystemer
2:36
Eksempel på bruk av koordinatsystemer
32
:
Eksempel på bruk av koordinatsystemer
1:48
Tips og triks 4
33
:
Tips og triks 4
1:48
Avslutning på kapittelet
34
:
Avslutning på kapittelet
1:24
Mer om løkker
35
:
Mer om løkker
"Gjenta til"-løkker
35
:
"Gjenta til"-løkker
Eksempel på "gjenta til"-løkker 1
36
:
Eksempel på "gjenta til"-løkker 1
1:56
Hvorfor trenger vi "gjenta til"-løkker?
37
:
Hvorfor trenger vi "gjenta til"-løkker?
2:19
Eksempel på "gjenta til"-løkker 2
38
:
Eksempel på "gjenta til"-løkker 2
1:52
"Gjenta for alltid"-løkker
39
:
"Gjenta for alltid"-løkker
2:01
Eksempel på "gjenta for alltid"-løkker
40
:
Eksempel på "gjenta for alltid"-løkker
2:05
Prosjekt 1 - Programmere et spill
41
:
Prosjekt 1 - Programmere et spill
Prosjekt 1:1 - Introduksjon
41
:
Prosjekt 1:1 - Introduksjon
1:29
Prosjekt 1:2 - Bevege tigeren
42
:
Prosjekt 1:2 - Bevege tigeren
1:55
Prosjekt 1:3 - Flyvende elementer
43
:
Prosjekt 1:3 - Flyvende elementer
2:58
Prosjekt 1:4 - Poeng
44
:
Prosjekt 1:4 - Poeng
2:23
Prosjekt 1:5 - Kombinere kodetriks
45
:
Prosjekt 1:5 - Kombinere kodetriks
2:21
Prosjekt 2 - Pong
46
:
Prosjekt 2 - Pong
Prosjekt 2:1 - Introduksjon
46
:
Prosjekt 2:1 - Introduksjon
1:17
Prosjekt 2:2 - Bevege ball og rekkert
47
:
Prosjekt 2:2 - Bevege ball og rekkert
2:22
Prosjekt 2:3 - Ball treffer rekkert
48
:
Prosjekt 2:3 - Ball treffer rekkert
2:30
Prosjekt 2:4 - Poeng
49
:
Prosjekt 2:4 - Poeng
2:35
Prosjekt 2:5 - Vanskelighetsgrad
50
:
Prosjekt 2:5 - Vanskelighetsgrad
2:34
Prosjekt 3 - Tegneprogram
51
:
Prosjekt 3 - Tegneprogram
Prosjekt 3:1 - Introduksjon
51
:
Prosjekt 3:1 - Introduksjon
1:57
Prosjekt 3:2 - Tegne
52
:
Prosjekt 3:2 - Tegne
1:44
Prosjekt 3:3 - Av og på
53
:
Prosjekt 3:3 - Av og på
2:17
Prosjekt 3:4 - Farger
54
:
Prosjekt 3:4 - Farger
1:14
Prosjekt 3:5 - Lyttere
55
:
Prosjekt 3:5 - Lyttere
1:32
Prosjekt 3:6 - Lyttere i praksis
56
:
Prosjekt 3:6 - Lyttere i praksis
2:28
Prosjekt 3:7 - Oppsummering
57
:
Prosjekt 3:7 - Oppsummering
1:38
Prosjekt 4 - Katt og mus
58
:
Prosjekt 4 - Katt og mus
Prosjekt 4:1 - Introduksjon
58
:
Prosjekt 4:1 - Introduksjon
1:00
Prosjekt 4:2 - Bevege musen
59
:
Prosjekt 4:2 - Bevege musen
1:37
Prosjekt 4:3 - Bevege katten
60
:
Prosjekt 4:3 - Bevege katten
1:53
Prosjekt 4:4 - Programmere maten
61
:
Prosjekt 4:4 - Programmere maten
1:13
Prosjekt 5 - Hoppespill
62
:
Prosjekt 5 - Hoppespill
Prosjekt 5:1 - Introduksjon
62
:
Prosjekt 5:1 - Introduksjon
1:36
Prosjekt 5:2 - Bevege tigeren
63
:
Prosjekt 5:2 - Bevege tigeren
2:11
Prosjekt 5:3 - Bevege plattformen
64
:
Prosjekt 5:3 - Bevege plattformen
2:28
Prosjekt 5:4 - Miste liv
65
:
Prosjekt 5:4 - Miste liv
1:38
Prosjekt 5:5 - Tape spillet
66
:
Prosjekt 5:5 - Tape spillet
2:09
Lister
67
:
Lister
Lister 1 - Hva en liste er
67
:
Lister 1 - Hva en liste er
1:20
Lister 2 - Hvordan lage en liste
68
:
Lister 2 - Hvordan lage en liste
2:04
Lister 3 - Hvorfor bruke lister
69
:
Lister 3 - Hvorfor bruke lister
2:22
Lister 4 - Liste med tall
70
:
Lister 4 - Liste med tall
2:17
Lister 5 - Finne det største tallet
71
:
Lister 5 - Finne det største tallet
2:23
Lister 6 - Sammenlikne tallene
72
:
Lister 6 - Sammenlikne tallene
2:54
Lister 7 - Si det største tallet
73
:
Lister 7 - Si det største tallet
1:47
Matte og programmering
74
:
Matte og programmering
Introduksjon til matte og programmering
74
:
Introduksjon til matte og programmering
1:58
Matteblokkene i Scratch
75
:
Matteblokkene i Scratch
2:06
Hva er tallrekker?
76
:
Hva er tallrekker?
1:56
Fibonacci-tallene
77
:
Fibonacci-tallene
2:24
Intro fibonacci-program
78
:
Intro fibonacci-program
2:16
Kode fibonacci-programmet del 1
79
:
Kode fibonacci-programmet del 1
1:47
Kode fibonacci-programmet del 2
80
:
Kode fibonacci-programmet del 2
2:32
Primtall
81
:
Primtall
Primtall 1 - Introduksjon
81
:
Primtall 1 - Introduksjon
2:23
Primtall 2 - Hvilke tall er primtall?
82
:
Primtall 2 - Hvilke tall er primtall?
1:43
Primtall 3 - Dele et tall på et annet
83
:
Primtall 3 - Dele et tall på et annet
Primtall 4 - Sjekke om tall er primtall
84
:
Primtall 4 - Sjekke om tall er primtall
2:33
Primtall 5 - Kode en primtallsjekker del 1
85
:
Primtall 5 - Kode en primtallsjekker del 1
2:06
Primtall 6 - Kode en primtallsjekker del 2
86
:
Primtall 6 - Kode en primtallsjekker del 2
2:49
Primtall 7 - Kode en primtallsjekker del 3
87
:
Primtall 7 - Kode en primtallsjekker del 3
2:23
Primtall 8 - Skrive programmet i kode
88
:
Primtall 8 - Skrive programmet i kode
2:46
Matte og programmering - Diverse temaer
89
:
Matte og programmering - Diverse temaer
Gangetabeller 1 - Intro til programmet
89
:
Gangetabeller 1 - Intro til programmet
2:20